داتوبیت

داتوبیت چیست؟

در داتوبیت بدون دخالت کسی و با قیمت مد نظر خود به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

داتوبیت
داتوبیت

داتوبیت محلی برای تبادل فرد به فرد و امن است.

در این سایت امکان خرید و فروش ارز های مختلفی وجود دارد

تامین امنیت خریدار و فروشنده با پرداخت ضمانت شده در داتوبیت.

داتوبیت پس از تایید تراکنش مبلغ ریالی را به حساب فروشنده واریز می کند.

در داتوبیت با حذف واسطه ها با بهترین قیمت بخرید و بفروشید.